یو بادرپوش پیشساخته بتنی

نوع استفاده: استفاده تاسیساتی و شبکه های آب و برق و مخابرات ،جمع آوری آبهای سطحی و غیره... شما میتوانید جهت درخواست خرید این قطعه فرم استعلام را تکمیل نمایید و یا مستقیما از همینجا با مدیر فروش کارخانه ارتباط برقرار کنید.


 کپی
لینک اشتراک گذاری