یادمان پیشساخته بتنی

این شرکت تنها شرکت تولید قطعات بتنی در ایران است که قادر است انواع یادمان شهداء را در طرحها و اشکال مختلف و یا طبق سفارش مشتری بصورت بتنی پیشساخته تولید نماید این شرکت یادمان شهداء را با اداء احترام به همه شهدای عزیز این سرزمین با قیمت تمام شده عرضه مینماید
کپی
لینک اشتراک گذاری