نیوجرسی پیشساخته بتنی

 (قابل توجه وزارت راه کلیه ارگانها و شرکتها راهسازی)این شرکت قادر است انواع نیوجرسی در ابعاد مختلف و ارتفاعهای متفاوت را چه در کارخانه و چه بصورت تجهیزکارگاه در محل پروژه تولید نمایدانواع نیوجرسی با کاربردهای مختلف از یک متر طول تا شش و هشت متر و نوع جدید آن که مفصلی نامیده میشود نیوجرسی هشت متری و مفصلی بصورت سفارشی با سفارش مشتری تولید میشود.


 کپی
لینک اشتراک گذاری