سوله پیشساخته بتنی

ساخت سوله تمام بتن با قطعات پیشساخته نتنها با انواع دیگر سوله ها در صنعت سوله سازی به لحاظ استحکام و زیبایی و حتی بلحاظ اقتصادی قابل قیاس نمیباشد مضافا صرفه جوی در زمان سوله های تمام بتن را هر چه بیشتر توجیه پذیر مینماید.


 کپی
لینک اشتراک گذاری