تیرپل پیشساخته بتنی

اين شركت انواع مختلف تيرپل را با توجه به نوع سفارش مشتري و با محاسبات نشريه جهت كاربرد در دهانه هاي مختلف پل توليد مي نمايد تيرپلهاي توليدشده در اين كارخانه با توجه به مراحل استاندارد توليد كه طي ميشود مانند عمليات كيورينگ بخار در قطعه و كنترل قوام بتن تحت نظارت آزمايشگاه كنترل كيفي كارخانه و بكارگيري افزودنيهاي لازمه و ويبراتور بتن با دستگاهاي ويبره كه در سه طرف قالب نصب شده است موجب افزايش بيش از پيش كيفيت قطعه توليد شده بوده كه نمونه گيريهاي صورت گرفته و مقاومت ٣ و٧ و٢٨ روزه بتن گواه آن است لذا عوامل فوق مهمترين دلايل كيفيت قطعات بوده كه در بتن ريزي درجا خارج از محيط كارخانه نميتوان به آن نائل گشت.
کپی
لینک اشتراک گذاری